Tsibipudina´ (Eesti)

Esinejaga seotud kontserdid:

26.05.2007 14:00 - 15:00 Nõmme Muuseum

Tutvustus:

Tsibipudina´ on välja kasvanud 2005. aastal esietendunud Theatrumi etendusest "Pido pahandusõga", mis ühendas Võrumaalt pärit võrukeelset rahvapärimust ning võru autorite eesti- ning võrukeelseid tekste. Lisaks Tallinnale käisime ringreisil Lõuna-Eestis ning Kaika suveülikoolis.
Praeguses kavas jutustame rahvapärimuslikke jutte, mis on kokku kogutud Emakeele Seltsi murdekorrespondentide poolt aastatel 1940-61 ning kõneldud kohalikus vanemas murdekeeles ning räägivad enne 1900.-ndat aastat sündinud võrukate elu-olust, aga ka nende esivanemate mälestusi imelistest aegadest kui lambad veel laulsid ja kassid mängisid kannelt.
Lisaks laulame ja mängime Võrumaa lugusid, mis on kõrvu jäänud rahvamuusikalaagritest, tantsuklubidest, Viljandi Folgilt ja mujalt.
Tarmo Song - Sündinud ja koolis käinud Paides, siis õppinud Tartus muusikat ja Tallinnas näitlemist. Praegu õpetan huvilistele kitarrimängu.
Kristi "Potsa" Pumbo - Sündinud ja koolis käinud Võrumaal. Kokkupuude pärimuskultuuriga sai alguse Tallinna tantsuklubist Celia Roose juhtimisel. Seejärel hakkasin õppima rahvaliku viiulit ja torupilli. Olen osalenud mitmes ETNO laagris ning paljudes teistes pärimuskultuuri laagrites. Krooniline Viljandi Folgi külastaja.
Toivo Tähemaa - Sündinud Põhja Eestis ning kasvanud põhiliselt Tallinnas ja Tõikvere külas Lääne-Virumaal. Esimene kokkupuude pärimuskunstiga oli selle kõige ehedamal moel – 1896 a. sündinud vanaisa muinasjutud, pillilood ja laulud oma maakodus. Hiljem lisandus Veljo Tormise seatud ning kunagise lastekoor „Ellerhein” koosseisus esitatud lugude lumm ja folkloorirühm „Kaimud” ridades tantsitud eheda folktantsu samm. Tänaseks on see kokkupuude jäänud puhkpilliansambli „Saunamees” rahvalike lugude repertuaari ning sügavalt perekondliku folgiusu kanda. Folkfestivalide-laagrite püsiklient – niipalju kui suure perega koos jõuab.
Eva Kalbus - Olen õppinud Eesti Muusikaakadeemias klaverit ja Eesti Humanitaarinstituudis näitlemist. Pärimusmuusikaga puutusin esmakordselt teadlikumalt kokku muusikaakadeemias Vaike Sarve loengutes ja väljasõidul Setumaale. Minu emapoolsed juured on Võrumaal ning olen kõik lapsepõlve suved veetnud Navi külas koos oma vanaemaga, kes rääkis minuga võru keeles.

Liikmed:

Tarmo Song
Kristi "Potsa" Pumbo
Toivo Tähemaa
Eva Kalbus