Pillipiigad (Eesti)

http://www.kosevald.ee/?id=780

Esinejaga seotud kontserdid:

26.05.2007 17:00 - 18:00 Nõmme Spordikeskuse lava

Tutvustus:

Kose Muusikakooli folkansambel "Pillipiigad" on asutatud 1987.a mais Juhendajateks on Juta Helilaid ja Angelika KadarikAnsambli liikmeteks on tütarlapsed 9-22 eluaastani kolmes vanuserühmas kes õpivad Kose muusikakoolis erinevaid pille või on juba lõpetanud selle..
Ansamblis osalemine võimaldab õppida ja omandada rahvakultuuri erinevaid kunste,
et mitte lasta hääbuda oma kultuuril.
Õpitakse regilaulu, seatud rahvalaulu, rahvalikku instrumentaalmuusikat.
Osaletakse oma kooli, valla, maakonna ja vabariiklikel üritustel . Laulu ja tantsupeod, folkloorifestivalid - näiteks rahvusvaheline folkfestival "Baltica"; "Viru Säru"; "Lahemaa Torupillipäevad"; "Tuhala nõiakaevu loits"; "Porkuni Pillar"; Viljandi Pärimusmuusika Festival;
Võru Folkloorifestival.
Esindatakse Kose valda väga mitmekesistel üritustel üle vabariigi. Läbi on sõidetud paljud Euroopa paigad, kus on esinetud festivalidel ja konkurssidel, pluss antud iseseisvaid kontserte - Lätis, Leedus,
Moldovas, Venemaal, Siberis, Soomes, Rootsis, Taanis, Inglismaal, Poolas, Tðehhis, Saksamaal, Ungaris, Sveitsis, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Austrias, Slovakkias, Hollandis, Belgias.
Nendest festivalidel ollakse osaletud Kotka Merepäeval;Miehikälä Pelimannipäevadel; Moldovas "Kuldse lillepärja" rahvusvahelisel festivalil,
Taanis "Sügisevärvide" festivalil. 1991.a. osaleti Inglismaal üle-Inglismaalistel suvepäevadel.
"Europeade" festivalidest ollakse osaletud: Saksamaal, Sveitsis ja Hispaanias.
2004.a. võeti osa rahvusvahelisest folkloorifestivalist Tsehhis, Domazlices.
2006.a. üle-euroopaline rahvakultuurifestival
ELRO 2006 Slovakkias,Kezmarokis.